Ортодонтия

Ортодонтията се занимава с изправянето на зъбите, регулирането на захапката и хармонизиране на междучелюстните съотношения. Някои от начините за постигане на тези цели е чрез лечение с брекети и лечение с алайнери.

Брекети

Брекетите са фиксиран метод на лечение т.е. те са залепени за зъбната повърхност и не могат да бъдат премахнати. Условие за лечението с брекети е всички млечни зъби да са сменени от постоянните такива. Има множество индикации за започване на лечение с брекети-неправилно разположени зъби, отклонения в захапката-отворена, дълбока, кръстосана, обратна; наличие на разстояния между зъбите, както и липса на място за определени зъби.

Има ли алтернатива на брекетите? Да!“

Алайнери

Алайнерите са модерна естетична алтернатива на брекетите. Представляват снемаеми прозрачни шини, изработени индивидуално за всеки пациент. Някои от предимствата на алайнерите пред брекетите са:

_________________________

R

Алайнерите са прозрачни, осигурявайки комфорт и самочувствие на пациента по време на лечението!

R

По-бързо протичане на лечението!

R

По-добра поддръжка на оралната хигиена, тъй като алайнерите са снемаеми!

R

Предварително дигитално планиране, осигуряващо предвидими резултати!

R

Предоставяне на 3D симулация, на която пациентът може да види крайния резултат от лечението!

Независимо от избора-брекети или алайнери, необходимо е извършването на анализ. Анализът включва обстоен преглед, сканиране (снемане на дигитален отпечатък), интра и екстраорални фотографски снимки, както и рентгенови такива. Благодарение на анализа, ние изготвяме индивидуален план на лечение, както и придобиваме представа за приблизителната продължителност на лечението.

Преди започване на лечението с брекети или алайнери е препоръчително съзъбието да бъде санирано-тоест да се направи лечение на всички кариеси /пулпити/периодонтити, а почистването на зъбния камък е задължителна стъпка. Обучаваме всеки пациент как да поддържа адекватна орална хигиена  по време на ортодонтското лечение, тъй като изрядната орална хигиена има ключово значение в края на лечението!

 

След приключване на ортодонтското лечение се пристъпва към поставянето на ретейнери. Ретейнерите са средства, чрез които се задържа крайният ефект от лечението във времето, предотвратявяйки връщането на началното състояние.

Ретейнерите могат да бъдат:

R

Фиксирани - залепват се от вътрешната страна на предните зъби

R

Снемаеми - представлявят прозрачни шини, с които пациентът спи вечер

Ортодонтията променя както усмивката, така и самочувствието и живота на пациентите ни! Поемете стъпката към вашата мечтана усмивка! Защото всеки го заслужава!

Какво казват пациентите за нас

Искаш да запазиш час или да се консултираш с нас по твой дентален казус?